top of page

Volle maan 16 juli 2019 | Bewustzijn is alles!


Vorige week schreven wij over de nieuwe maan en de kansen die deze energie ons bood om de relatie die wij met onszelf hebben te verdiepen.


Door de relatie die jij met jezelf hebt te onderzoeken en te verdiepen ga jij jezelf steeds beter en beter leren kennen. Dit gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je vanuit je volste potentieel kunt gaan leven!


Wij kregen veel mooie reacties van jullie op bovenstaand thema en veel van jullie gaven aan zich te herkennen in de beschrijving. Super fijn om dat te horen! Aankomende week is het op dinsdag 16 juli volle maan en voordat we daar meer over gaan vertellen staan we eerst nog even stil bij de afgelopen periode.


"Steeds meer en meer beseffen we hoe waardevol het is om ons te verdiepen in onszelf en de levens die we leven. Steeds meer en meer vertrouwen we op onze intuïtie en de kracht van de natuur die we om ons heen voelen. Waardevolle tools, zoals astrologie en dieptepsychologie, worden ingezet om ons bewust te maken van de energie van een bepaalde periode. We merken hoe snel we kunnen groeien als we intunen op wat de huidige energie ons wil vertellen."

Door ons af te stemmen op het ritme van de natuur en de stand van de maan en de sterren krijgen we zoveel informatie tot onze beschikking waarmee we snel grote stappen kunnen maken. Wij helpen om deze energie te vertalen zodat jij er optimaal gebruik van kunt maken!


VOLLE MAAN IN STEENBOK


Tijdens de volle maan op dinsdag 16 juli staat de maan in Steenbok en de zon in Kreeft. Daarnaast spelen de conjunctie van Saturnus en Pluto op de maan en de oppositie van de zon een hele belangrijke rol. Deze volle maan is zeer bepalend voor maatschappelijke veranderingen die eraan gaan komen. Deze volle maan op 16 juli geeft jou de gelegenheid om de balans op te gaan maken. Om je bewust te worden van datgene wat jij gezaaid hebt. Een mooi moment om stil te staan bij alles wat je de afgelopen jaren gedaan hebt. Alles wat je vol overgave zaait, heeft de potentie om uit te groeien tot iets unieks.


Ben jij je daarvan bewust?


"Het bijzondere van deze volle maan is de sterke interactie tussen de energie van het teken Steenbok en de energie van het teken Kreeft."

De energie van het teken Kreeft stimuleert ons om onze eigen basis te herkennen en te versterken. Als we ons bewust zijn van onze eigen basis, dan kunnen we ons daarna gaan verdiepen in de positie die wij innemen in ons gezin, onze familie of bijvoorbeeld in onze vriendenkring. Alles begint namelijk vanuit jouw eigen basis.


De komende periode mag jij jezelf afvragen wat er voor jou allemaal goed voelt.


Wellicht zijn er dingen waarover gepraat mag gaan worden en misschien zijn er dingen die je graag zou willen veranderen om zo meer harmonie te gaan bereiken in je familie, in je vriendenkring, je gezin of in je relatie. Je zult gaan merken dat je de komende periode meer behoefte gaat krijgen aan introspectie. Zo krijg je waarschijnlijk vaker de behoefte om even stil te staan bij jezelf en de mensen waarmee je verbonden bent. Aangezien de energie van het teken ‘steenbok’ en de energie van het teken ‘kreeft’ op dit moment met elkaar samenwerken wordt er ook een maatschappelijk stuk belicht. Ondernemen en samenwerken mag vanaf nu (nog) meer in harmonie. Dit kunnen we bereiken door ons meer op elkaar af te stemmen stemmen om zo meer harmonie te brengen in onze werkomgeving. Harmonie is de komende tijd het sleutelwoord!


Globaal gezien gaan wij mensen de komende periode steeds meer de behoefte krijgen om te onderzoeken wat wel en wat niet goed voelt voor ons. We gaan ontdekken wat harmonie écht  betekent en wat we ermee kunnen bereiken op maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Waarom gaat dit steeds belangrijker worden?


Harmonie is één van de belangrijkste fundamenten om überhaupt te kunnen samenwerken en groeien in relatie tot anderen. Zeker als je kijkt naar het maatschappelijke stuk dan zijn harmonie, samenwerking, doelgerichtheid en visie dé essentiële bouwstenen voor gezonde en fijne werkomstandigheden en maatschappelijke constructies. Als je kijkt naar het persoonlijke stuk dan zijn harmonie, vertrouwen, openheid en oprechtheid dé essentiële bouwstenen voor gezonde en fijne relaties.


Waarom is deze volle maan zo belangrijk?


Zowel de afgelopen nieuwe maan als deze volle maan initiëren een collectief omslagpunt waarin keuzes van het collectief naar buiten komen, zodat zichtbaar gaat worden waar we de afgelopen jaren collectief voor gekozen hebben. Astrologen, coaches en bijvoorbeeld pioniers zoals wij en vele anderen in onze wereld spelen een belangrijke rol bij de vertaling hiervan.


Velen van jullie beseffen al dat er de afgelopen jaren een belangrijke transformatie aan de gang is die ons mensen wil leren om beter met elkaar en met de aarde om te gaan.


De volle maan op 16 juli is één van de eerste omslagpunten in deze unieke ontwikkeling die nu gaande is. De komende jaren is het heel erg belangrijk om ons met elkaar te gaan verbinden zonder onze identiteit en authenticiteit te verliezen. Het is belangrijk om als mensheid te leren samenwerken om zo de nodige essentiële veranderingen door te zetten die nodig zijn om ons allen naar een hoger plan te tillen. Wat de energie van het teken Steenbok ons bij deze volle maan duidelijk wil maken; samenwerken, doelgericht bezig zijn, concreet en vooral efficiënt werken aan onze maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling gaat de komende tijd erg belangrijk zijn! En dit allemaal met een nuchter, gevoelig en spiritueel tintje. Pluto, de planeet van transformatie, staat op dit moment in het teken Steenbok. Deze transit is begonnen in 2008. Herinner jij je 2008 nog? Het was het jaar waarin de financiële crisis en alle andere maatschappelijke veranderingen ontstaan zijn. Pluto staat nog tot 2025 in het teken steenbok en dit is de reden dat de nuchtere en efficiënte energie van Steenbok steeds meer holistisch, spiritueel en intuïtief gaat worden. Dit is nodig en belangrijk!


Het is een mooie periode om je bewust te worden van wat er allemaal gaande is in jezelf en in onze omgeving. Bewustzijn is alles! Als je dingen of situaties (nog) niet snapt, bestempel ze dan niet direct als wazig of eng. Stel je onderzoekend op en kijk met een open blik naar het leven om jezelf zo te kunnen ontwikkelen.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page